Tuba

De tuba is een koperen blaasinstrument zonder riet. De speler moet zelf een trillende luchtstroom creëren door zijn lippen te tuiten. De tuba is een instrument met een zeer kenmerkend uiterlijk. De gigantische metalen hoorn die het grootste deel van het instrument beslaat produceert een zeer krachtige toon in het lage register. Het instrument heeft 3 tot 6 ventielen die beurtelings ingedrukt worden. Door dat te doen wordt de toon van het instrument hoger of lager.

Variaties op de tuba

Er zijn verschillende koperinstrumenten met een groot klankgat. Vaak worden deze met de tuba verward.

  • Het euphonium is een tuba gestemd in bes. Soms wordt hij ook verward met een bariton, wat in feite een heel ander soort instrument is.
  • Het helicon is een instrument dat vandaag de dag niet veel meer wordt gebruikt. Het verschil met de tuba is dat het klankgat van de helicon opzij gericht is. In de 19e eeuw werd het instrument vaak gebruikt in fanfares.
  • De sousafoon is een hoorn met een zeer groot klankgat, waarvan de opening naar voren is gericht. In feite is dit een soort tuba die gespecialiseerd is om gebruikt te worden door marcherende bands en bij optochten. Toch wordt dit gigantische instrument ook wel gebruikt bij jazz en in andere muziekstromingen uit Amerika, zoals Bigbands.
marinate